Tänkvärda citat på svenska

Ehuru detta nu finns till…

Ehuru detta nu finns till i detta nu, finns det ingen gräns för detta nu, och häri ligger evig fröjd.

Nya citat


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.