Kloka citat

Inspirerande citat på svenska

Ehuru detta nu finns till i detta nu, finns det ingen gräns för detta nu, och häri ligger evig fröjd.


Nya citat


Sök citat