Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet. En optimist ser möjligheter i varje svårighet. ~ Winston Churchill