Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Fartyg är som säkrast när de ligger i hamn, men det är inte vad fartyg är byggda för. ~ Paulo Coelho