Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

För att uppnå verklig inre frihet måste du kunna betrakta dina problem objektivt istället för att uppslukas dem.