Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet.