Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Första steget är att upptäcka att det finns en närvaro, en kraft, ett liv, ett medvetande – unikt, oskapat och ofött, utan form, osett och ohört, överallt och alltid detsamma. Andra steget är att upptäcka dess relation till universum och till en själv.