Tänkvärda citat på svenska

Genom att inta en roll…

Genom att inta en roll som åskådare skapas en viss distans mellan honom själv och det som händer omkring honom. På så sätt får han kontroll över händelserna och undviker att det andliga sökandet försvinner ur sikte helt och hållet. Vittnesattityden hjälper honom att bevara det mått av inre frid som han har uppnått.

Nya citat


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.