Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Hamstring av gods leder ovillkorligen till stora förluster.