Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Här är ett prov för att utröna om din mission på jorden är avslutad: Om du lever, är den inte det.