Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

I den mänskliga naturen står vi varandra nära; i vårt handlande går vi skilda vägar.