Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.