Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

I personlighetens djupaste kausalitet är ambitionens höjd också måttet på det möjliga förfallet.