Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

I vårens landskap finns varken högt eller lågt; naturligt växer de blommande grenarna, somliga långa, andra korta.