Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Ingen har fel. I kärlekens ögon gör alla sitt bästa utifrån sin egen medvetandenivå.