Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Ingenting är så kärt och eftersträvansvärt som livet.