Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Jag är inte något av det jag gör och jag är ingen av de roller jag spelar, varken sett från mina medmänniskors synvinkel eller min egen.