Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Jag har aldrig hittat något sällskap som varit lika sällskapligt som ensamheten.