Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Jag har lärt mig att ”ha ett leverne” inte är samma sak som att ”ha ett liv”. ~ Maya Angelou