Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Ju mer du eftertraktar någonting, desto troligare är det att du förlorar det.