Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Lyhördhet för hur andra upplever situationen är den bästa vägen till förståelse för deras handlande.