Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Nödtvungen gör ingen något gott, även om man tvingas göra vad gott är.