Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Och också i dag ser man sällan att människan uträttar något stort, utan att de dessförinnan på något sätt gjort felsteg.