Tänkvärda citat på svenska

Om du är spänd eller orolig…

Om du är spänd eller orolig inför en uppgift eller en situation som du är satt att sköta, så är det en påminnelse om att det är egot som på egen hand försöker hantera situationen – att du har glömt att lämna över saken i Överjagets händer, att du har underlåtit att söka stöd och hjälp hos den Högre makten.

Nya citat


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.