Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Om du vill ha ett svar från intuitionen, tänk då på att det är viktigt att formulera problemet eller frågorna så klart och tydligt som möjligt.