Tänkvärda citat på svenska

Citat om framgång

Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.


Håller vi oss envist och uthålligt till det vårt hjärta sjunger om är det enbart en tidsfråga innan vi passerar målsnöret.


Genom orätt – aldrig rätt. Genom rätt – aldrig orätt.


Ibland kan det vara väldigt svårt och det blir sällan som man tänkt sig, men det kan vara bra ändå. Vägen är inte rak. Det kommer oväntade hinder. Men man hittar en väg framåt om man har hjärtat.


Kring den som slängs fram i rampljuset börjar legenden spinnas som kring en död. Men den döde riskerar ej att falla för frestelsen att ge legenden näring, att acceptera dess bild som sin verklighet. Stackars den som förälskar sig i sin bild, sådan den tecknas av opinionen under offentlighetens smekmånad!


Teorier kan vara bra som utgångspunkter, men de måste överges – ju förr desto bättre.


”Att behandla andra som mål och aldrig som medel”. Och mig själv som mål endast i min egenskap av medel, att förskjuta gränsen mellan subjekt och objekt i mitt väsen ända till den punkt då subjektet, om än i mig, är utom och över mig – och hela min varelse sålunda ett verktyg för det i mig som är mer än jag.


Vi måste inte förstå vartenda ord för att förstå.


Den viktigaste grundregeln för arbete är följande: Kom på ett sätt att få betalt för att leka.


Omöjligt är en åsikt – inte fakta.