Tänkvärda citat på svenska

Citat om kreativitet

Vad är kreativitet? Relationen mellan en människa och inspirationens mysterium.


De människor som ej har sin grund i ett stort väsen – vilket verk de än utför, så blir därav ändå litet. Härav följer att man skall använda all flit på att söka vara god, men icke så mycket på vad man gör eller vad slags verk man utför utan i stället på hurudan verkens grund är.


Kreativitet är inte en egenskap förunnad ett fåtal. Du är kreativ, du skapar ditt eget liv och du fortsätter i varje sekund att göra det.


Kreativitet handlar om våra obegränsade möjligheter att skapa, en medfödd urkraft som bokstavligen kan förändra världen. En kraft som du har inom dig.


Din kreativitet är en naturkraft som vill komma till uttryck, som söker din uppmärksamhet och som bär livets hela potential i sin famn.


Det är i stillhet som kreativitet och lösningar på problem upptäcks.


Att tänka kreativt är att skapa harmoni mellan sinne, känsla och handling.


Misslyckande är inte rätt ord. All kreativ utveckling handlar om att upptäcka vad som inte fungerar.


Kreativitet kräver modet att släppa taget om självklarheter.


Kreativitet handlar mer om att eliminera oväsentligheter än att uppfinna något nytt.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.