Tänkvärda citat på svenska

Citat om livet

Så länge vi människor är bärare av konflikter, aggressivitet och rädsla kommer världen också att vara det. Vi är världen och världen är vi.


Något av det viktigaste vi kan göra för att återvända till livet efter en kris eller ett nederlag är att släppa taget om vår bitterhet och skam över hur allt blivit. I klartext handlar det om att jag ger upp försöken att förändra någon annan människa än mig själv och att få det gjorda ogjort.


Det har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas och finns inte heller nu någon människa som oreserverat klandras eller lovordas.


Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.


Livet på jorden är inget självändamål, men det är ett medel för att uppnå målet. Alla upplevelser som livet ger oss kan användas till att förbättra vår karaktär, öka våra kunskaper och framför allt föra oss närmare upptäckten av, och identifikationen med vårt Högre jag.


Människan har skapat bilden av världen och därmed skapar hon också världens begränsningar.


Vill du komma åt kärnan, måste du bryta sönder skalet.


Att undvika allt ont, att göra gott, att rena sitt eget sinne – det är de upplysts lära.


Genomtänkt liv: Medveten uppmärksamhet på det grundläggande i livet, och en ständig uppmärksamhet på ens närmaste omgivning och dess angelägenheter.


Min uppgift är att vara ett vittne till mig själv – hur jag är, hur jag tänker och hur jag uppför mig – på samma sätt som när jag iakttar någon annan…


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.