Tänkvärda citat på svenska

Citat om livet

Det står oss alla fritt att göra vad vi vill göra, så länge vi inte skadar någon annan.


Det finns inget, en gång för alla givet livsmönster för en människa som vägleds av intuitionen. Ibland kan en plötslig insikt visa både riktning och mål, medan andra gånger kanske bara nästa steg kan uppfattas. I dessa lägen är det viktigt med en öppen och lyssnande attityd för att kunna varsebli såväl målet som den fortsatta färdriktningen.


Den som tidigare var slapp och därefter blivit vaksam, han upplyser denna värld, liksom månen befriad från moln.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Trädet som rör somliga till glädjetårar är i andras ögonen endast en grön sak som står i vägen.


Anpassningsförmåga i stället för ståndaktighet, följsamhet i stället för orubblighet. Det är den tillmötesgående som i längden får sin vilja igenom, och som härdar ut.


Sanningen lär oss, att den inre människan skall vara orubblig och att den yttre människan måste och bör vara i rörelse.


Om jag bara visste hur mina medmänniskor kände sig under ytan, skulle jag inte vara så benägen att putsa på min egen fasad utan istället möta någon väldigt lik mig själv.


Huru otaligt många de äro som lida av den vidriga och vitt spridda sjukan, att de ej blott måste framföra för den ena ilskna människan vad den andra i sin ilska sagt utan även därtill göra sina egna tillägg.


Arvsynden är att begränsa Varat. Gör inte det.


Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.