Tänkvärda citat på svenska

Citat om livet

När lugnt är hjärtat är all världen stilla. När nöjt är sinnet är all jorden bra. Som hälsoråd i livets ve och villa, den regeln är den bästa man kan ha.


Du kan inte vara en trons människa om du inte vet hur man tvivlar.


Att sitta stilla och ingenting göra; våren kommer och gräset växer av sig självt.


Om vi öppnar våra ögon och ser klart, blir det uppenbart att det inte finns någon annan tid än detta ögonblick och att det förgångna och det kommande är abstraktioner utan någon konkret verklighet.


I vårens landskap finns varken högt eller lågt; naturligt växer de blommande grenarna, somliga långa, andra korta.


Blott när du slutar att tycka om och icke tycka om, skall du förstå allting klart.


Ingen tanke, ingen reflektion, ingen analys, inget utvecklande av något, ingen avsikt; låt allt sköta sig självt.


Att färdas väl är bättre än att komma fram.


Idag kan jag själv försöka vara den förändring jag önskar se i andra.


Att tiga om något är inte att bortse från det eller att utplåna det. Det är att ge det ett annat slags närvaro än den som sägandet erbjuder. En tystnad som visar hän mot obegriplighetens outsagda grund är långt mera än ordens motsats.