Tänkvärda citat på svenska

Citat om lycka

Om man kan vinna en stor lycka genom att offra en liten lycka, så är man klok om man lämnar den lilla och riktar sin blick mot den stora.


Det bästa sättet att muntra upp dig själv är att muntra upp någon annan.


Ett jag vet säkert är att glädje är växelverkande energi – det man gör av med får man tillbaka.


Om jag är beroende av att folk bryr sig om vad jag säger så är jag beroende av nån annan för min lycka.


Den är mycket lyckligare som kan undvara alla ting och icke har behov av dem än den som behåller alla ting i sin besittning på grund av behov av dem.


För att kunna leva i frihet och lycka, måste man offra slentrianen. Det är inte alltid ett lätt offer.


Njutningstörsten släcks ej ens av ett regn av guldmynt. Den som vet att njutning ger föga lycka men mycket lidande, han är vis.


Om man jagar för många hobbyer har man ingen tid kvar till lyckan.


Om en människa gör något gott, må hon då göra det åter och åter och må hon finna nöje i det; att hopa goda gärningar leder till lycka.


Ehuru detta nu finns till i detta nu, finns det ingen gräns för detta nu, och häri ligger evig fröjd.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.