Tänkvärda citat på svenska

Citat om lycka

Om man jagar för många hobbyer har man ingen tid kvar till lyckan.


Om en människa gör något gott, må hon då göra det åter och åter och må hon finna nöje i det; att hopa goda gärningar leder till lycka.


Ehuru detta nu finns till i detta nu, finns det ingen gräns för detta nu, och häri ligger evig fröjd.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Livet i den här världen är fyllt av lidande. Men lidandet, som är motsatsen till njutningen, är inte nödvändigtvis motsatsen till lycka eller glädje.


Om man disciplinerar sitt sinne uppnår man lycka. Om man inte disciplinerar sinnet, är det omöjligt att bli lycklig.


Om din lycka beror på vad någon annan gör, så har du sannerligen ett problem.


Oavsett vilka åsikter vi har, är vi alla lika på så sätt att vi vill vara lyckliga och vill undvika lidande.


Människor tenderar att belasta sig med så många val. Men i slutändan kan du kasta bort dem alla och ta ett enda grundläggande beslut: Vill du vara lycklig eller vill du inte vara lycklig? Det är verkligen så enkelt. När du gör det valet, blir din väg genom livet klar och tydlig.


Om du blir mera lycklig av din egen ära än någon annans, så är det orätt.


Detta är en sanning som måste berättas för människor i vår tid: Att själen är med oss här och nu – inte i någon främmande värld eller avlägsen tid, inte när kroppen dör. Och att det är vår styrka och glädje att finna den.