Tänkvärda citat på svenska

Citat om lycka

Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.


Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.


Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.


Livet kan inte göra en självisk person lycklig. Livet kan inte låta bli att göra en osjälvisk person lycklig.


Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.


Allt sökande efter lycka är olycka och leder till mer olycka.


Tillfredsställelse ligger i prestationen, inte i det uppnådda.


Harmoni mellan det inre och det yttre är lycka.


Det är inte lycka som gör oss tacksamma, utan tacksamhet som gör oss lyckliga.


Lycka är inte att återfinna i det du äger, utan i det du har modet att släppa.