Tänkvärda citat på svenska

Citat om styrka

Du har förmågan och kraften att skapa de förändringar du vill ha, men du behöver börja där du är.


Den största styrkan får man av det man gör i nuet, för där finns agape, viljan att segra med entusiasm.


Om du är spänd eller orolig inför en uppgift eller en situation som du är satt att sköta, så är det en påminnelse om att det är egot som på egen hand försöker hantera situationen – att du har glömt att lämna över saken i Överjagets händer, att du har underlåtit att söka stöd och hjälp hos den Högre makten.


Du får aldrig en önskan utan att också få kraft att förverkliga den. Men du kan få arbeta för den.


Saktmod och tålamod, dessa två måste man alltid tillkämpa sig under motigheter. Om ingen gjorde mig något emot, på vad sätt skulle jag då öva mig i dessa dygder?


För att upprätthålla visdom måste man ha inre styrka. Utan inre utveckling kan vi inte behålla vårt självförtroende och vårt mod. Förlorar vi dessa egenskaper blir livet svårt. Det omöjliga kan bli möjligt med hjälp av viljestyrka.


Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.


Att vara stark betyder inte att du inte känner smärta. Det betyder att du känner det och försöker förstå det, så att du kan växa av det.


När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.


Tvivla aldrig på att du är värdefull och mäktig och förtjänar alla chanser och möjligheter i världen.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.