Inspirerande citat på svenska

Besök Kloka citats kusin, Mittpunkt.se, för mer inspiration.

Citat om styrka

För att upprätthålla visdom måste man ha inre styrka. Utan inre utveckling kan vi inte behålla vårt självförtroende och vårt mod. Förlorar vi dessa egenskaper blir livet svårt. Det omöjliga kan bli möjligt med hjälp av viljestyrka.


Detta är en sanning som måste berättas för människor i vår tid: Att själen är med oss här och nu – inte i någon främmande värld eller avlägsen tid, inte när kroppen dör. Och att det är vår styrka och glädje att finna den.


Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.


Att vara stark betyder inte att du inte känner smärta. Det betyder att du känner det och försöker förstå det, så att du kan växa av det.


När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.


Tvivla aldrig på att du är värdefull och mäktig och förtjänar alla chanser och möjligheter i världen.


Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.


Det är inte alltid nödvändigt att vara stark, utan att känna sig stark.


De svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är de starkas attribut.


Alla kan gömma sig. Att möta saker, att arbeta med dem, det är det som gör dig stark.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat