Tänkvärda citat på svenska

Citat om styrka

Du får aldrig en önskan utan att också få kraft att förverkliga den. Men du kan få arbeta för den.


Saktmod och tålamod, dessa två måste man alltid tillkämpa sig under motigheter. Om ingen gjorde mig något emot, på vad sätt skulle jag då öva mig i dessa dygder?


För att upprätthålla visdom måste man ha inre styrka. Utan inre utveckling kan vi inte behålla vårt självförtroende och vårt mod. Förlorar vi dessa egenskaper blir livet svårt. Det omöjliga kan bli möjligt med hjälp av viljestyrka.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.


Att vara stark betyder inte att du inte känner smärta. Det betyder att du känner det och försöker förstå det, så att du kan växa av det.


När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.


Tvivla aldrig på att du är värdefull och mäktig och förtjänar alla chanser och möjligheter i världen.


Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.


Det är inte alltid nödvändigt att vara stark, utan att känna sig stark.


Alla kan gömma sig. Att möta saker, att arbeta med dem, det är det som gör dig stark.