Tänkvärda citat på svenska

Citat om styrka

Det som inte dödar oss gör oss starkare.


Mognad, också – att icke dölja sin styrka, att icke av skygghet att visa den leva under sitt bästa.


Skillnaden mellan en framgångsrik person och andra är inte en brist på styrka, inte en brist på kunskap, utan snarare en brist på vilja.


Att säga ja till livet är att säga ja också till sig själv. Ja – även till den egenskap som motvilligast låter sig förvandlas från frestelse till styrka.


Somliga tror att hålla i sig är ett tecken på styrka, men ibland är det att släppa taget.


Den som inte ger upp visar viljestyrka.


Du vet inte din styrka förrän du utmanas … och du kommer att utmanas tills du förstår.


Sann styrka är något vi har inom oss, och den finns tillgänglig för dig nu.


Hur ska du kunna veta hur stark du är om inte din styrka sätts på prov?


Den som styr över andra har makt. Den som styr över sig själv har styrka.