Tänkvärda citat på svenska

Citat om vänskap

Lätt att vara vänlig även mot fienden – av karaktärslöshet.


Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.


En vän är någon som vet allt om dig och fortfarande älskar dig.


För att hitta balans i livet måste du nå en bra relation med dig själv, du måste bli din egen bästa vän.


En kompis håller med dig, en vän argumenterar.


Vänta inte på att människor ska vara vänliga. Visa dem hur.


Var vänlig mot ovänliga människor. De behöver det mest.


Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.


Var inte så hård mot dig själv. Utan vänlighet mot oss själva kan vi inte älska världen.


Det enda sättet att få en vän är att vara en.