Kloka citat

Inspirerande citat på svenska

Ingenting kommer att göra oss fria eftersom det endast är nuet som kan göra oss fria. Denna insikt är uppvaknandet.


Sanningen är att den största delen av livet kommer att utvecklas i enlighet med krafter långt utanför din kontroll, oavsett vad ditt sinne säger om det.


Det står dig alltid fritt att ändra din uppfattning och välja en annan framtid, eller ett annat förflutet.


Om man hyser kärlek och medkänsla gentemot alla levande varelser, och särskilt gentemot sina fiender, så är det sann kärlek och medkänsla.


Liksom ett bi suger honung och flyger sin väg utan att skada blomman, dess färg eller doft, så må den vise dväljas i sin hemvist.


Att levas är livets enda syfte.


Om vi saknar förmågan att förstå, värdera eller uppfatta det Gränslösa, kan vi ändå intuitivt förnimma dess närvaro.


Vi måste veta, känna igen och acceptera vad som försiggår i vår själs djupaste nivåer, för detta påverkar vårt yttre beteende.


Ingenting är så kärt och eftersträvansvärt som livet.


En åsikt är nödvändigtvis inte riktig för att någon är villig att dö för den.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Albert Einstein Antoine de Saint-Exupéry Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Marcus Aurelius Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Viktor Frankl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat