Kloka citat

Inspirerande citat på svenska

Ett med det som är ett, ett av det som är ett, ett i det som är ett och i det som är ett, ett enda evinnerligen.


För att uppnå verklig inre frihet måste du kunna betrakta dina problem objektivt istället för att uppslukas dem.


Försvara din begränsning, och du får behålla den.


Det är sorgligt om vi låter vår mänskliga tankeförmåga syssla med saker som är av mindre vikt.


Liksom den massiva klippan inte rubbas av vinden, så påverkas de visa inte av klander och lovord.


Gör ingenting till ett medel för något annat.


Om det finns något som verkligen är värt att ägna sig åt – sedan de nödvändiga, grundläggande förberedelserna för att leva och överleva på ett hälsosamt och klokt sätt i denna värld har klarats av – så är det ett studium av människans medvetande. Men inte av medvetandets innehåll, dvs de oräkneliga tankar som rör sig där, utan ett grundligt utforskande av medvetandet självt, dess verkliga natur, dess rena, oförfalskade sanning.


Vem är eländigare än den eländige, som ej är medveten om sitt eget elände?


Det är enkelt att tala om för andra hur de ska leva, någonting helt annat att tillämpa det i sitt eget liv.


Jag är inte något av det jag gör och jag är ingen av de roller jag spelar, varken sett från mina medmänniskors synvinkel eller min egen.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Albert Einstein Antoine de Saint-Exupéry Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat