Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Om jag hade en vän och älskade honom därför att han uppfyllde hela min vilja och gav mig allt gott, så älskade jag icke min vän utan mig själv. Jag skall älska min vän för hans egen godhet och för hans egna förtjänster och för allt det som han är i sig själv: då först älskar jag min vän rätt, då jag älskar honom så som jag just har sagt.


Arvsynden är att begränsa Varat. Gör inte det.


Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna.


Så länge som en person låser fast sin uppmärksamhet vid ett särskilt ting eller ger företräde åt något i sin kärlek, sina åsikter, sina begär eller sin längtan – ting som tillhör denna mångfaldens värld – kommer han inte att nå målet.


Det vi visar upp för andra är bara toppen av ett isberg, ett liv rymmer så mycket mer.


Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.


Och också i dag ser man sällan att människan uträttar något stort, utan att de dessförinnan på något sätt gjort felsteg.


Avbilden är en dröm. Skönheten är verklig.


Den plats är angenäm, där de fullkomliga vistas, det må vara i by eller skog, på djupt vatten eller land.