Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den som ställer små krav på tillvaron blir inte skärrad av motgångar, och är framför allt obenägen att själv framkalla dem.


Se på universums föreställning, men bli inte uppslukad av den. Jag ser livet och döden som vågor på havet. Jag är medvetandets hav.


Om du skulle fråga Kärleken: ”Vad älskar du?” bleve svaret: ”Jag älskar godhet”. ”Varför?” Hon svarar: ”Därför att det är gott och för godhetens skull”.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

En värld som i ökande grad består av destinationsorter utan resor mellan dem, en värld som endast uppskattar att ”komma någonvart” så fort som möjligt, blir en värld utan väsen, utan innehåll. Man kan komma vart som helst, men ju mer detta blir möjligt, dess mindre är det värt att göra det.


Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting.


Ett begär efter stillhet är strävandets förbannelse och medför en oändlighet av konflikter och smärta.


Allt det du ska möta idag och har mött under dina år på jorden – det ljusa likväl som det mörka, det vackra och det fula, det hela och det trasiga – bildar en gåtfull väv, ett mönster och en mening.


Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?


Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.


Du kan lära dig att tala genom att tala, att studera genom att studera, att springa genom att springa, att arbeta genom att arbeta; på samma sätt kan du lära dig att älska genom att älska.