Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Skyn är till sin natur från början klar, men genom att stirra och stirra förmörkas synen.