Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Tillfredsställelse ligger i prestationen, inte i det uppnådda.