Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?