Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Var inte rädd. Låt ditt liv fyllas av tillförsikt och livsmod, av erfarenheten att livet ständigt läks, återskapas och föds på nytt.