Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Varken moder eller fader, ej heller andra anförvanter, kan göra så mycket. Ett rätt riktat sinne gör oss större tjänst.