Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Vi måste veta, känna igen och acceptera vad som försiggår i vår själs djupaste nivåer, för detta påverkar vårt yttre beteende.