Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting.