Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Vilka dygder jag än beflitar mig om: har jag icke kärleken, så är jag intet.